Algemene voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden | Contributie en betaling | Ooievaarspas| Kledingvoorschriften| Opzegging | Lessen | Vakantie | Slotbepaling| Prijslijst | Optredens en shows

 

Deelname aan de danslessen en betreding van de dansschool en haar lokalen geschied geheel op eigen risico. De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade. Lessen dienen altijd vooruit betaalt te worden. De school behoudt zich het recht voor leerlingen en/of begeleiders te weigeren. Een ieder dient aanwijzingen van de dansschool direct en stipt op te volgen.

1. Inschrijfvoorwaarden

Na het volgen van een gratis proefles krijgt u een inschrijfformulier mee. Een ingevuld inschrijfformulier met pasfoto kunt u inleveren bij de docent. Voor ooievaarspashouders geld, graag een kopie van de pas bijvoegen. Inschrijving is voor onbepaalde tijd.

2. Contributie en betalingen

De contributie geschied per maand en kan op 3 manieren worden voldaan:

 • Contant ( 1,50 per maand extra kosten)
 • Automatische afschrijving
 • Ooievaarspas ( U krijgt tot 18 jaar 100% korting, en boven 18 jaar 50 %korting)

3.  Ooievaarspas:

 • Iedere 1e lesdag van maand worden alle ooievaarspassen gescand.
 • Bij inschrijving dient ook een ooievaarspashouder een machtiging te ondertekenen. In het geval van een geblokkeerde kaart, wordt er van dit rekeningnummer lesgeld afgeschreven.

4. Kleding voorschriften:

 • Witte PKD shirt met witte sportbroek
 • Haar vast, uit het gezicht
 • Schoenen die buiten worden gedragen mogen niet gedragen worden in de zaal.

5.  Opzegging:

Voor opzegging wordt er een termijn van 1 maand gehanteerd. Graag verzoeken wij u de opzegging schriftelijk te versturen of te mailen naar het correspondentieadres (voor de 8ste van de maand, de opzegging is zonder ontvangstbewijs niet geldig). Eventueel achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan.

6.  Lessen:

 • Wees op tijd.
 • Vragen kunnen telefonisch of per mail gesteld worden.
 • Bij verhindering dient men dit uiterlijk voor 17.00 te melden. Dit kan eveneens telefonisch of per mail.
 • Geen kauwgom in de les.
 • Lestijden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 • Het is niet toegestaan voor wie dan ook om te kijken of aanwezig te zijn tijdens de les.(uitzonderingen daar gelaten en altijd in overleg met de docent)
 • Het is mogelijk dat de lessen worden bijgewoond door een stagiaire.
 • Het is niet toegestaan om (video)opnames te maken van de lessen zonder toestemming van de docent.
 • Tijdens de danslessen en andere activiteiten van Pretima Ke Dewashrie (PKD) kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor promotionele- of publicitaire doeleinden. Het (intellectuele) eigendom van foto’s, afbeeldingen en videomaterialen van PKD, al dan niet door PKD verstrekt, blijft te allen tijde bij PKD.

7. Vakanties

Tijdens de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, paasweekend en de meivakantie worden er geen lessen gegeven. Tevens zijn wij alle nationale feestdagen gesloten. Indien dit anders zou zijn hoort u dit door middel van de nieuwsbrief.

Slotbepaling

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het nieuwe dansseizoen met ingang van 01-01-2015. De Algemene Voorwaarden van voorgaande jaren komen hiermee te vervallen. Na inschrijving zijn de algemene voorwaarden bindend. De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast door PKD en fouten zijn voorbehouden. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist PKD.

Prijslijst*

 Inschrijfgeld  Eenmalig     €10,-
 Contributie  Maandelijks € 22,50
 Administratie kosten Contante betaling  € 1,50
 Pretima Ke Dewashrie T-shirt  € 10,-
 Pretima Ke Dewashrie Trainingspak  € 35,-
 Kostuumhuur  € 5,-
 Bloemen  Lang € 10,- / Kort € 7,50
 Pranda’s (nep haar)  € 7,50

* Onder voorbehoud van prijswijzigingen waarvan u vooraf op de hoogte van wordt gesteld.

Optredens en shows

Meenemen:

 • Haarspeldjes
 • Kledingspeldjes
 • Make – up
 • Eten & drinken ( reken niet op de organisatie)

Kleding:

 • Draag ten alle tijden een zwarte legging onder kostuum
 • Zwarte top onder kostuum ( jongens wit)
 • Label al je spullen met je eigen naam ( in het geval van verlies)
 • Kostuums huren; E5,-

Haardracht:

 • Knot / ingevlochten
 • Bloemen of nep haar

Overige zaken:

 • Dansers worden bij een optreden afgegeven en weer opgehaald na het optreden. In de tussen tijd draagt Dansschool Pretima Ke Dewashrie volledige verantwoordelijkheid over uw kind.
 • Het is niet gewenst dat ouders backstage of in de kleedkamers komen. ( vaak op verzoek van de organisatie)
 • Houd er rekening mee dat een optreden/ show kan uitlopen, dit heeft Dansschool Pretima Ke Dewashrie niet in de hand
 • Dansschool Pretima Ke Dewashrie heeft in de meeste gevallen geen invloed op de kaarten verkoop. In sommige gevallen wel, dat hoort u natuurlijk zsm.
 • Optredens worden pas gedaan na goedkeuring van de docent

Na afloop:

 • Evalueren wij met de dansers over het optreden, dit is een mooi leermoment
 • Behoren gehuurde kostuums, de eerst volgende les, in dezelfde staat ( dwz schoon, etc). In een tasje met naam erop, terug te worden gegeven aan Poernima Gobardhan.